NY 10036
EXTRA

Drinkwaterproject voor de Anomabu-regio, Ghana

Introductie SOVEC

Het SOVEC investeringsfonds zal onder andere gaan investeren is ondernemingen in Ghana. Met de New York marathon sponsoractie wil de SOVEC Stichting ook op een andere manier haar steentje bijdragen. De Stichting Wilde Ganzen is een initiatief dat sponsor acties ondersteunt door de bijeengebrachte som geld te verdrievoudigen. Daarom heeft de SOVEC Stichting i.s.m. Wilde Ganzen gezocht naar een project in Ghana dat aansluit bij de SOVEC filosofie; het waterputtenproject van Beheer Vrienden van Afrika.

Historie Beheer Vrienden van Afrika (BVA) projecten

Het accent van het werk van BVA in Ghana ligt op zelfredzaamheid en duurzaamheid: mensen kunnen door een steun in de rug zelfstandig hun levensonderhoud opbouwen om zo ook weer anderen verder te helpen. In deze projecten gaat het bijvoorbeeld het verschaffen van onder andere naaimachines bestemd voor opleidingsdoeleinden en levensonderhoud van voornamelijk vrouwen. Tevens werden invaliden ondersteund met bv het opzetten van bakkerijen en kleine (kippen-) boerderijen, timmerwerkplaatsen en het verschaffen van rolstoelen zodat zij weer deel konden gaan uitmaken van de maatschappij.

Volledig in de lijn van het SOVEC filosofie is BVA ook actief geweest bij het ondersteunen van ondernemende boerencoöperaties. Door onder meer de aanschaf van een eigen maalderij kon een groep van vijf dorpen hun graan, maïs en cassave lokaal gaan vermalen. Hierdoor waren zij niet meer afhankelijk van vergelegen dure maalderijen. Het geld dat de boeren bespaarden kwam ten goede aan de lokale ontwikkeling.

Drinkwaterproject voor de Anomabu-regio, Ghana

Uit een van de projecten in de Anomabu regio kwam het initiatief om veilige waterputten te realiseren. Hierbij is het essentieel dat gebruik gemaakt wordt van een eenvoudige en voor de gebruikers betaalbare technologie, dat er arbeidsplaatsen gecreëerd worden en dat het project toekomstwaarde heeft doordat het boor- en het touwpompteam een zelfstandig bedrijfskarakter krijgt.

De belangrijkste doelstelling is een groep van vier gemotiveerde en goed toegeruste boorcrews op te leiden die in staat zijn professioneel te boren. In het vervolgtraject worden de boorteams getraind om de lokale bevolking te adviseren op het gebied van hygiëne, de continuering van de activiteiten (ondernemerschap) en bedrijfskundige aspecten.

Resultaten

Uiteindelijk resulteert dit project in goed toegeruste boorteams. De medewerkers leren zelf hun boor- en pompinstallatie te maken: straks zijn ze dan ook in staat reparaties uit te voeren. Wat betreft het Anomabu-district zal er dus sprake zijn van een nieuw bedrijf dat op basis van lage kosten technologie een basis levensvoorwaarde aanpakt: goed en veilig drinkwater voor de mensen in hun eigen omgeving. Er zal sprake zijn van zelfredzaamheid èn goed ondernemersschap. Werkt men aanvankelijk nog op communale basis, in de toekomst kunnen de pompen ook aan gezinnen worden verkocht. Het boorbedrijf zal een in de wijde omgeving kunnen werken. Water is immers in rurale agrarische gebieden essentieel in het proces van de noodzakelijke verhoging van de gezinsinkomens. Er wordt gestreefd naar een duidelijk spin-off effect voor de regio. Er wordt gestreefd naar volledige zelfstandigheid van het boor- en touwpompbedrijf binnen een jaar.

Bron: Mailing SOVEC